Reklamaatioiden käsittely

Reklamaatioiden käsittely on yrityksessä organisoitu siten, että asiakas saa vastauksen reklamaationsa kahden arkipäivän kuluessa ja haitta pyritään minimoimaan mahdollisimman nopeasti. Reklamaatioita pyritään ehkäisemään aktiivisella toiminnalla valvomalla laatua ja toimitusten oikeellisuutta sisäisten prosessien avulla. Eri toimissa työskentelevät työntekijät ovat velvollisia huolehtimaan omaan toimintaansa liittyvien poikkeamien ennaltaehkäisystä ja raportoimaan näistä toimitusjohtajalle.

Tehokas reklamaatioiden käsittelyprosessi organisaatiossamme pyrkii minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti asiakkaalle koitunutta haittaa esimerkiksi virheellisen toimituksen tai laskutuksen osalta.

Asiakas voi toimittaa reklamaation yhtiölle kirjeitse ja kotisivujen palautelomakkeen kautta tai sähköpostilla. Myyntisihteeri ottaa vastaan reklamaatiot, jonka jälkeen reklamaatio ohjataan asianomaiselle henkilölle, jonka vastuulla on reklamaation käsittely ja korjaustoimenpiteiden käynnistäminen. Tarvittaessa reklamaatiosta konsultoidaan toimitusjohtajaa ja/tai tavarantoimittajia tai muita kolmansia osapuolia. Reklamaation perusteiden ja mahdollisten saatujen lisätietojen jälkeen asiakkaalle pyritään antamaan mahdollisimman nopeasti ratkaisuvaihtoehdot reklamaation käsittelystä.

Huomio:

Takuuaika on viisi vuotta työtuoleille ja sähköpöydille, muut vakiotuotteet 2 vuotta, normaalissa toimisto/julkitilassa (8 h/vrk) käyttöolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Myyjällä on materiaali- ja valmistusvirheiden osalta oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Edellä esitetystä poiketen asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ja luonnonmateriaalien ominaisuuksille ei myönnetä takuuta. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti.

Takuu ei kata normaalia kulumista, luonnonmateriaalien värivaihteluita eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja, joita mahdollisesti on tuotteen virheellisyydestä aiheutunut.

Reklamaatiolomake

Käytettehän matkapuhelinnumeroa, jotta voimme olla teihin tarvittaessa yhteydessä myös tekstiviestillä.

Tilausnumero nopeuttaa asianne käsittelyä.

Kuvaile reklamaation aihe ja kohde mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Kirjoita tähän käsityksesi perusteluineen kuuluuko vika takuun piiriin.

Liitä mukaan kuvat koko tuotteesta ja viallisesta alueesta tai osasta sekä tuotteeseen kiinnitetystä tunnistetarrasta. Voit lähettää kuvat halutessasi myös erikseen sähköpostin liitteenä osoitteeseen oulunyrityskalusto@oulunyrityskalusto.fi.